نشریه «اقتصاد باثبات» دارای خط‌مشی بسط و گسترش مطالعاتی است که با بررسی و مطالعه دقیق شرایط اقتصادی کشور و بررسی اهداف اقتصادی کشور به ارائه راهکارها و تدابیر اقتصادی پرداخته و با نقد و بررسی برنامه‌ها اهداف و سیاست‌های اقتصادی شرایط موجود را با رویکرد حداقل نمودن آسیب‌های ناشی از اجرای سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی به شرایط مطلوب اقتصادی که متضمن پایداری و ثبات است نزدیک نماید. به این ترتیب، امکان پیش­‌بینی نتایج بالقوه سیاست‌­های اقتصادی را فراهم می­‌آورد و از این طریق به برنامه­‌ریزان و سیاست­‌گذاران در نیل به اهداف اقتصادی کمک می­‌رساند. علاوه بر این، شناخت شرایط موجود و مطلوب اقتصاد و تحلیل سیاست‌های اقتصادی در درک مباحث اقتصادی توسط دانشجویان و دانش‌­پژوهان اقتصادی نقش بسزایی داشته و مطالعه در حوزه علم اقتصاد را تسهیل می­‌نماید.

نظر به توجه افکار عمومی در سطح ملی، بین‌المللی و منطقه‌ای به موضوع توسعه اقتصادی پایدار و افزایش رفاه اجتماعی متعاقب آن همچنین تاکید برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور بر توسعه پایدار و توجه به ابعاد زیست محیطی توسعه اقتصادی و به منظور کسب جایگاه مناسب کشور در منطقه و جهان، دانشگاه سیستان و بلوچستان  زمینه انتشار پژوهش‌هایی با رویکرد ایجاد توسعه پایدار و محیط اقتصادی باثبات را در جهت دستیابی به توسعه همه‌جانبه و پایدار فراهم آورده است.

با توجه به اینکه اتخاذ سیاست‌های نامناسب و شوک‌های برون‏زا منجر به ایجاد نوسانات و ناترازی‏‌های اقتصادی می‏‌شود و این نوسانات و عدم تعادل‏‌ها از طریق کارگزاران مختلف (خانوارها، بنگاه‌‏ها، دولت، بخش خارجی و ...) بر ابعاد اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار نیز تأثیر دارد. بنابراین، اقتصاد باثبات پیش‌‏نیازی در تحقق توسعه پایدار نقش مهمی دارد. دستیابی به هدف «توسعه پایدار» مستلزم 1) شناخت وضع موجود 2) شناخت وضع مطلوب، و 3) سیاست‏‌ها و راهکارهای مناسب برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب است. در این راستا شناخت دلایل و پیامدهای نوسانات اقتصادی و عدم تعادل بازارها، اندازه‌گیری و ارائه شاخص‌های مرتبط، وضعیت موجود را تبیین نموده و طراحی مدل‌های تعادلی اقتصاد کلان (ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی) می‌‏تواند به تعیین فاصله وضع موجود و مطلوب و ارائه سیاست‏‌های مناسب منتج شود. از این‌رو، عنوان مجله منطبق با اهداف پیش‏‌گفته است. 

عنوان نشریه: اقتصاد باثبات
توالی انتشار:  فصلنامه
نوع داوری:  دوسو ناشناس
زبان نشریه:  فارسی ( چکیده مبسوط انگلیسی)
نوع انتشار:  چاپی و الکترونیکی
نوع دسترسی:  رایگان (متن کامل)
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان، و انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران

  دریافت، چاپ و بازپخش مقاله از سایت فصلنامه رایگان است.


  این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.


مقالات ارسالی به این فصلنامه از طریق سامانه مشابهت‌یاب کنترل می‌شوند.


مقالات این فصلنامه دارای شناسه DOI هستند.


انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مجله اقتصاد باثبات  و انجمن رفاه اجتماعی ایران  


ایمیل مجله : SEDJ@usb.ac.ir
شماره تلفن دفتر مجله: 31136784-054

شماره جاری: دوره 3، شماره 1، بهار 1401 

3. شناسایی عوامل موثر بر رفاه اجتماعی ایران تحت نا اطمینانی : رویکرد متوسط گیری بیزی

10.22111/sedj.2022.40421.1156

محمد علیزاده؛ غلامرضا نعمتی؛ محمدحسن فطرس؛ مریم خداوردی سامانی؛ دینا کبیری


4. اثر اقتصاد سایه بر کیفیت زندگی

10.22111/sedj.2022.40603.1164

زهرا نصراللهی؛ اعظم رضایی؛ فرناز دهقان بنادکوکی


6. بررسی اثر تغییرات جمعیتی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران

10.22111/sedj.2022.40383.1142

پرستو بهاروند؛ سید امین منصوری؛ سید مرتضی افقه؛ حسین ملتفت


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان