شماره‌های پیشین نشریه

خط مشی کلی نشریه اقتصاد باثبات و توسعه پایدار بسط و گسترش مطالعاتی است که با بررسی و مطالعه دقیق شرایط اقتصادی کشور و بررسی اهداف اقتصادی کشور به ارائه راهکارها و تدابیر اقتصادی پرداخته و با نقد و بررسی برنامه ها اهداف و سیاست های اقتصادی شرایط موجود را با رویکرد حداقل نمودن آسیب های ناشی از اجرای سیاست ها و تدابیر اقتصادی به شرایط مطلوب اقتصادی که متضمن پایداری و ثبات است نزدیک نماید. به این ترتیب امکان پیش­‌بینی نتایج بالقوه سیاست‌­های اقتصادی را فراهم می­‌آورد و از این طریق به برنامه­‌ریزان و سیاست­‌گذاران در نیل به اهداف اقتصادی کمک می­‌رساند. علاوه بر این، شناخت شرایط موجود و مطلوب اقتصاد و تحلیل سیاست های اقتصادی در درک مباحث اقتصادی توسط دانشجویان و دانش‌­پژوهان اقتصادی نقش بسزایی داشته و مطالعه در حوزه علم اقتصاد را تسهیل می­‌نماید.

نظر به توجه افکار عمومی در سطح ملی، بین المللی و منطقه ای به موضوع توسعه اقتصادی پایدار و افزایش رفاه اجتماعی متعاقب آن همچنین تاکید برنامه ریزان و سیاست گذاران کشور بر توسعه پایدار و توجه به ابعاد زیست محیطی توسعه اقتصادی و به منظور کسب جایگاه مناسب کشور در منطقه و جهان، دانشگاه سیستان و بلوچستان  زمینه انتشار پژوهش هایی با رویکرد ایجاد توسعه پایدار و محیط اقتصادی باثبات را در جهت دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار فراهم آورده است.

به اطلاع پژوهشگران می رساند مجله اقتصاد باثبات و توسعه پایدار به عضویت انجمن رفاه اجتماعی ایران درآمد.
ایمیل مجله : SEDJ@usb.ac.ir
شماره تلفن دفتر مجله: 31136784-054

شناسنامه نشریه